Reklamační řád

Reklamační řád internetového obchodu www.goldberg.glass

 1. Úvod

  Reklamační řád internetového obchodu www.goldberg.glass je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího G1 PARTNERS s.r.o., IČO: 25755188. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami, tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

 2. Uplatnění reklamace

  Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího doručením vyplněného reklamačního formuláře na emailovou adresu INFO@G1.CZ nebo vytištěného a vyplněného formuláře poštou na adresu G1 PARTNERS s.r.o., Horská 165, Liberec 14, 46014 vždy bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující při tom uvede své kontaktní údaje, co nejpodrobnější popis reklamované vady a svůj požadavek na způsob vyřízení reklamace.

 3. Uplatnění reklamace při poškození zboží při přepravě

  Dodržujeme maximální bezpečnostní standardy při balení každé zásilky, ale vzhledem k povaze zboží může při přepravě dojít k jeho poškození.
  Kupující se zavazuje při převzetí zásilky zkontrolovat, zdali je zboží nepoškozeno a potvrdit přepravní nebo dodací list.
  Je-li zboží nebo jeho část poškozené v okamžiku dodání, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodací (přepravní) list. Kupující může převzetí odmítnout.
  V případě poškození zboží kupující neprodleně informuje prodávajícího doručením vyplněného reklamačního formuláře na emailovou adresu INFO@G1.CZ nebo vytištěného a vyplněného formuláře poštou na adresu G1 PARTNERS s.r.o., Horská 165, Liberec 14, 46014.
  Kupující je povinen pořídit fotografie poškozeného zboží (případně konkrétního kusu) a zaslat je na emailovou adresu INFO@G1.CZ.
  Prodávající zajistí na vlastní náklady přepravu poškozeného zboží zpět na provozovnu.
  Kupující poškozené zboží zabalí do původního či jiného vhodného obalu.
  Kupující obdrží emailem od prodávajícího informace o přepravě včetně štítku s čárovým kódem, který vytiskne a přiloží k zabalené zásilce. Následně kupující koordinuje s přepravcem předání zásilky.
  Kupující může poškozené zboží doručit osobně na adresu Horská 165, Liberec 14, 46014.
  V případě poškození při přepravě prodávající zašle na své náklady kupujícímu nové zboží jako náhradu zboží poškozeného dle původní objednávky, popřípadě informuje kupujícího o způsobu vyřízení reklamace jiným způsobem.

 4. Výluky z reklamace

  Veškeré produkty značky Goldberg zakoupené v internetovém obchodu www.goldberg.glass jsou vyrobené tradičními sklářskými technologiemi. Vzhledem k tomu že se jedná o ruční výrobu skla, tj. sklo foukané do dřevěné nebo kovové formy a následně zušlechťováno ručním broušením, rytinou, malbou nebo jinou rafinační technikou, mohou jednotlivé výrobky obsahovat:

  1. menší bublinky ve sklovině a náběrové „závoje“, ty mohou být v některých místech probroušeny na povrch skla (běžně se objevují např. u tavené plastiky)
  2. odchylky v barevnosti – odstín barevného i křišťálového skla se může lišit v závislosti na síle stěny skla nebo na nastavení barevnosti u jednotlivých internetových prohlížečů
  3. drobné rozměrové odchylky – s přihlédnutím k ručnímu tvarování a následné rafinaci může být rozměrová tolerance v rozmezí 1-5 mm, v případě hutního skla i více

  Veškeré tyto aspekty tvoří originalitu každého výrobku a jsou neoddělitelnou součástí tradičních sklářských výrobních technologií. Z tohoto důvodu je nelze považovat za vady a reklamace v tomto případě nebude uznána.
  Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé mechanickým poškozením při nesprávné manipulaci. Nejčastěji se jedná o poškrábání skleněného výrobku ve spodní části při posunování po nerovném, prachem či jinak znečistěném povrchu, nevhodné čištění za použití abrasivního materiálu jako je písek, pád z výšky, odštípnutí okrajových částí při nešetrné manipulaci, neopatrné nasazování vík a zátek, pád jiného těžkého předmětu na výrobek. Záruku nelze uplatnit na výrobky poškozené v automatické myčce na nádobí nebo v mikrovlnné troubě.

 5. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi pojmů ve Všeobecných obchodních podmínkách.

V Liberci 15. 5. 2020
G1 PARTNERS s.r.o.