O značce GOLDBERG

about goldberg detail helios

Již přes 20 let se věnujeme výrobě skla pro nejnáročnější klientelu pocházející také z řad významných aristokratických domů. To nám umožnilo důkladně studovat původní sklářské technologie a rafinační techniky. V souvislosti s tím jsme získali větší vhled do tehdejšího historického prostředí, životního stylu i vkusu s možností sledovat společenské a technologické změny až do současnosti.

Myšlenka revitalizace značky GOLDBERG nás zaujala hned z vícero důvodů. V průběhu staletí v Čechách vznikaly stovky menších i větších sklářských společností. Jejich úspěch ovlivňovalo více faktorů, mezi které patřily především schopnost utavit co nejkvalitnější sklovinu, snaha o inovace, kvalitní řemeslné zázemí a v neposlední řadě flexibilita a rychlá orientace v situaci na trhu. Za vzestupem i pádem mnoha firem však stály také politické okolnosti. V případě původní novoborské firmy Carl Goldberg to byly události neklidného 20. století s Velkou hospodářskou krizí, dvěma světovými válkami či znárodněním po roce 1945. Firma Carl Goldberg i další dnes již neexistující firmy po sobě zanechaly významné uměleckořemeslné dědictví, které lze vidět v muzejních sbírkách, u soukromých sběratelů, či zcela ojediněle na trhu se starožitnostmi. Aktuální výrobu založenou na zmíněném historickém odkazu lze považovat za velmi exkluzivní.

Navázat na tuto významnou výrobní, řemeslnou a estetickou tradici se stalo naším záměrem. V souvislosti s tím je zapotřebí zmínit také obchod, protože většina sklářské výroby byla určena pro export. Obnova a registrace značky GOLDBERG byly logickým krokem v rámci našich výrobních kapacit a produkčních zkušeností.

Současná značka GOLDBERG se inspiruje původním vizuálním stylem včetně tvarů a dekorů. Ve spolupráci s výbornými výtvarníky jako jsou František Jungvirt, Zdeněk Lhotský nebo Paulina Skavová vytváříme nové jedinečné designové kolekce.

Naše poděkování patří PhDr. Petru Novému za fundovanou historickou rešerši o firmě Carl Goldberg, Mgr. Elišce Vavříčkové a Mgr. Tereze Bednářové ze sklářského muzea v Novém Boru za zpřístupnění tematické části muzejní sbírky.

Pevně věříme, že sklo/kolekce značky GOLDBERG Vám přinesou trvalou estetickou hodnotu a radost do Vašich interiérů.

Petr Seifert za G1 PARTNERS s.r.o.